1. Home
 2. Privacy & Cookie Disclaimer

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten ons blindelings kunnen vertrouwen. Daarom maken we er een punt van om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Om ons werk te kunnen uitvoeren en u een optimale service te kunnen bieden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en van de gebruikers van onze producten en diensten. Het spreekt voor zich dat wij deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en dat wij deze gegevens op een veilige en respectvolle manier beheren.

In ons Privacybeleid hieronder kunt u meer lezen over het soort gegevens dat wordt verzameld en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonlijke gegevens en daarom willen wij u allen de kans geven om te beslissen welke gegevens u al dan niet met ons wenst te delen.

1. Wie wordt beschermd door ons Privacybeleid?

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten die gebruik maken van de diensten en producten van Grandeco Wallfashion Group Belgium n.v. (BE 0811.702.334) gevestigd te Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt, België, en al haar dochterondernemingen (hierna 'Grandeco'). Dit Privacybeleid is ook van toepassing wanneer u onze kantoren en de door ons beheerde Website(s) bezoekt.

2. Wat betekent 'verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Met 'verwerking van gegevens' bedoelen wij elke verwerking van persoonsgegevens. De term 'verwerking' omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Grandeco is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

Met 'persoonsgegevens' bedoelen we alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon (de 'betrokkene'), en

 • die u ons vrijwillig verstrekt
 • die wij aan u verstrekken voor het gebruik van onze producten en diensten
 • die wij verkrijgen via het gebruik van onze producten en diensten
 • die wij via derden ontvangen. Alle gegevens die wij verzamelen, kunnen met elkaar in verband worden gebracht om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Wij verwerken geen gevoelige informatie zoals gegevens over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeur en gezondheidstoestand.

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij verwerken enkel die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om ons beoogde doel te bereiken.

Wij gebruiken persoonsgegevens op de volgende manier:

 • met uw toestemming
 • ter uitvoering van een overeenkomst
 • om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichting
 • indien Grandeco een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

Grandeco verwerkt uw persoonsgegevens om statistieken op te stellen, om te voldoen aan de regelgeving en om u de gevraagde producten of diensten te leveren. Grandeco kan deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten, tenzij u hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Grandeco om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het verzenden van geautomatiseerde e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie over onze producten en diensten.

De persoonsgegevens worden door Grandeco of in haar opdracht opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op haar maatschappelijke zetel of op een aangewezen opslaglocatie van een door Grandeco ingeschakelde partij. De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers bewaren we maximaal 7 jaar na de laatste factuur.

Van onze sollicitanten

Dit punt is van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u via onze vacaturepagina op onze website solliciteert naar een functie bij Grandeco Group.

Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens die nodig zijn om uw sollicitatie te beoordelen en met u te communiceren: uw naam, uw voornaam, adres, telefoonnummer , e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd en geslacht, uw cv en informatie over uw opleiding en uw professionele en andere ervaring. Persoonlijkheidstests en referenties worden verwerkt indien dit relevant is voor de vacature. Wij verwerken geen gevoelige informatie. Uw cv, motivatiebrief en notities die tijdens onze contacten zijn gemaakt, evenals de tests, proeven en vragenlijsten, worden in het kader van de sollicitatieprocedure en het wervings- en selectieproces verwerkt.

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze eigen werknemers en eventuele externe personen (bijvoorbeeld assessoren) die direct betrokken zijn bij het wervings- en selectieproces. Indien er geen positief gevolg aan uw kandidatuur gegeven wordt, houden wij jouw persoonsgegevens nog 6 maanden bij na afloop van de procedure.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij garanderen dat het veiligheidsbeleid dat wij bij de verwerking van persoonsgegevens toepassen, steeds toereikend is en in overeenstemming met de huidige technieken. Dit om ons te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.

Vertrouwelijkheid

Om bovengenoemde doelstellingen te bereiken, hebben alleen bevoegde personen toegang tot de persoonsgegevens. Deze personen mogen de gegevens alleen verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen.

Grandeco garandeert dat zij voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne processen te waarborgen.

Verkopen wij uw gegevens aan derden of dragen wij uw gegevens over?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en dragen deze ook niet over aan derden, behalve:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Grandeco
 • indien dit nodig is voor de levering van onze diensten
 • indien wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting
 • indien er een gerechtvaardigd belang is voor Grandeco of de betrokken derde
 • indien wij hiervoor uw toestemming verkrijgen

In het geval van een internationale overdracht van persoonsgegevens beschermen wij uw gegevens volgens het beschermingsniveau zoals vereist door de Europese regelgeving.

We kunnen anonieme, verzamelde gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe verslaggeving. Deze gegevens kunnen nooit worden gekoppeld aan een specifiek individu.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

De klant kan steeds, op eenvoudig verzoek, zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of verwijderen. Bovendien heeft de klant het recht om op elk moment te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor directmarketingdoeleinden. De klant kan hiertoe steeds een e-mail sturen naar privacy@grandecogroup.com.

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be.

Op de hoogte blijven van wijzigingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren als gevolg van een gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang,... Grandeco behoudt zich dan ook het recht voor om dit Privacybeleid in de toekomst, indien nodig, aan te passen. In dat geval zal ze haar klanten op gepaste wijze informeren.

Cookieverklaring

Algemeen

1.1 Deze cookieverklaring ('Cookieverklaring') is van toepassing op de websites ('Website') die worden beheerd door GrandecoWallFashion Group Belgium n.v., met maatschappelijke zetel te Wakkensesteenweg 49, 8700 Tielt, België (hierna 'Grandeco', 'wij', of 'ons').


1.2 De Cookieverklaring verduidelijkt welke cookies er worden toegepast wanneer u de Website gebruikt. Onderaan de Website wordt u uitgenodigd om akkoord te gaan met het gebruik van cookies zoals beschreven in deze verklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze Cookieverklaring, dient u alle activiteiten op de Website te staken.


1.3 Het gebruik van cookies door Grandeco maakt deel uit van het algemene beleid van Grandeco inzake de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Aanvullende informatie over dit onderwerp en een overzicht van uw rechten kunt u vinden in onze Privacyverklaring.


1.4 De toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de Website zijn te vinden in onze Gebruiksvoorwaarden.

Wat zijn cookies?

2.1 Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u Websites bezoekt. Ze bevatten informatie die gelinkt is aan een webbrowser en aan de specifieke Website. Cookies bestaan uit twee onderdelen: de naam en de inhoud. Ze worden opgeslagen in een specifieke map op uw harde schijf en hebben een unieke ID en duur. Als u terugkeert naar een bepaalde Website, kunnen de pagina's de bezoeker herkennen via de cookie en de gebruikersgeschiedenis op de site blijven opbouwen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de Website verlaat. Andere blijven op uw apparaat staan zolang u ze niet zelf verwijdert.


2.2 Cookies worden niet beschouwd als actieve uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor uw apparaat. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak te verbeteren: door gebruikers via een cookie te identificeren, hoeft de gebruiker niet telkens dezelfde gegevens in te vullen, bijvoorbeeld inloggegevens of weergave-instellingen. Verder worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke pagina's worden bezocht en hoeveel? Via welke weg, en hoe lang blijft de bezoeker op de Website? Op basis van deze resultaten kan de Website worden aangepast en beter worden afgestemd op de interesses en behoeften van de bezoekers.

Welke soorten cookies zijn er en welke gebruikt Grandeco?

De Website van Grandeco maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder vindt u een lijst van de verschillende soorten veelgebruikte cookies, samen met een gedetailleerde lijst van de cookies die wij gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies (type 1)

Deze cookies zijn nodig om de Website goed te laten werken. Zonder deze cookies zouden sommige diensten niet toegankelijk zijn.

Functionele cookies (type 2)

Deze cookies verbeteren het comfort en de werking van Websites en maken het gebruik van verschillende functies mogelijk. In functionele cookies worden bijvoorbeeld taalinstellingen opgeslagen.

Analytische cookies (type 3)

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u een Website gebruikt. Met behulp van analytische cookies kunnen wij nagaan welke onderdelen van ons internetaanbod het meest worden bezocht. Op die manier kunnen wij de inhoud van onze Websites beter afstemmen op uw behoeften en onze dienstverlening verbeteren. Deze cookies worden niet gebruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen.

Cookies van derden (type 4)

Deze cookies worden achtergelaten door derde partijen, zoals sociale netwerksites. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het integreren van socialemediainhoud op onze pagina's, zoals sociale plug-ins. Meer informatie over ons gebruik van sociale plug-ins vindt u in het gedeelte 'Sociale plug-ins' van onze Privacyverklaring.

De sociale media cookies worden geplaatst via buttons van de sociale media sites (zoals facebook, Instagram, LinkedIn,  youtube, pintrest, …) die op onze website worden geplaatst en doorgegeven aan deze sociale media. Grandeco Group heeft geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vind je in de privacy verklaringen van deze derde partijen waarvan je de links hierbij vindt.

Derde partij Link naar het privacy beleid
Facebook https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/
Google https://policies.google.com/privacy
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube https://policies.google.com/privacy
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
Twitter https://twitter.com/en/privacy#update/nl
Pinterest https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

 

Gedetailleerde cookie-informatie

Naam cookie

Functie

Type

clang

Slaat de taalinstelling van de gebruiker op

Functioneel

Coach-mark-mywall, list

Een gebruiker kan behangpapier opslaan op een pagina 'Mijn muur'

Noodzakelijk

cargobay-cookie-consent

Slaat de informatie op waarin staat dat de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van cookies

Functioneel

store-favorite

Bewaart de favoriete winkel in een cookie

Functioneel

_GA, _GAT, _GID

Google Analytics

Analytisch
Derde partijen

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF

Google Maps

Noodzakelijk

_hjIncludedInSample

Hotjar cookie. Deze sessiecookie wordt gebruikt om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om funnels te genereren

Derde partijen

JSESSIONID

New Relic session cookie

Derde partijen

_pinterest_cm

Pinterest. Delen van visuele elementen op het Pinterestbord

Derde partijen

Facebook pixel cookie

Facebook tracking events

Derde partijen

collection

Wanneer u op de collectiepagina bent, bewaart deze cookie de collectie die het laatst bekeken is

Functioneel

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube-cookie om bandbreedte te bepalen

Derde partijen

YSC, PREF

Youtube technische cookies

Derde partijen

Onze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies. Er zijn door Google gecreëerde cookies (Google Analytics-cookies) en zogenaamde Double Click Cookies. De door deze cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze Website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google Inc. en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze Website te analyseren, om rapporten over de Website-activiteiten te genereren en om diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de Website en van internet, in het bijzonder functies voor display-advertenties en remarketing. Voor dit doel gebruiken wij de reclamefuncties van Google Analytics. Deze reclamefuncties zijn een verzameling van functies waarvoor de reclamecookies van Google worden gebruikt.  Concreet gaat het om remarketing met Google Analytics, rapporten voor Google Display Network, integraties van het DoubleClick-platform en rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics. Aanvullende informatie over deze reclamefuncties is te vinden op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=nl.

Google kan de ontvangen informatie aan derden overdragen. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft verzameld. Door gebruik te maken van deze Website geeft u Google de toestemming om de informatie te gebruiken die zij over u heeft verzameld zoals hiervoor omschreven. U kunt de installatie van cookies door Google Analytics verhinderen door een specifieke instelling in uw browser.

Meer informatie en instructies over hoe u deze deactiveringsfunctie kunt downloaden en installeren, vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Cookiebeheer

4.1. Door uw browserinstellingen aan te passen, kunt u de installatie van cookies weigeren. Ook kunt u te allen tijde de cookies verwijderen die eerder op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.

Indien u de advertentiecookies (van bijvoorbeeld Google of Criteo) wilt weigeren, kunt u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com/.

Als u geen advertenties wilt zien op basis van uw surfgedrag en de remarketingcookies, zoals die van Google, kunt u de instellingen van de Google Ads Preferences Manager wijzigen. Google raadt u zelfs aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

4.2. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden die browsers bieden om cookies te beheren.

Google Chrome

Open uw browser. Klik op het Chrome-menu en kies ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerde instellingen’ en klik in het gedeelte ‘Privacy’ op ‘Inhoudsinstellingen’. Onder ‘Cookies’ kunt u de cookie-instellingen wijzigen en ook cookies verwijderen.

Internet Explorer

Open uw browser. Klik op ‘Tools/Extra’ en vervolgens op ‘Internetopties’. Klik op het onderdeel ‘Privacy’ en gebruik de schuifregelaar om het gewenste niveau te kiezen. U kunt dit ook handmatig aanpassen door op ‘Geavanceerd’ te klikken. Er is een onderscheid tussen permanente en directe cookies (‘first party cookies’), permanente indirecte cookies (‘third party cookies’) en tijdelijke cookies (‘session cookies’). U kunt cookies verwijderen via het hoofdscherm van de internetopties.

Mozilla Firefox

Open uw browser. Klik op de menuknop en kies ‘Opties’. Selecteer vervolgens ‘Privacy’. Kies ‘Aangepaste instellingen van Firefox gebruiken’ voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vinkt u het vakje ‘Websitecookies accepteren’ aan. Om cookies uit te schakelen, verwijdert u het vinkje. Firefox biedt u ook de mogelijkheid om cookies van derden uit te schakelen. U kunt ook de tijdsduur aanpassen waarin cookies mogen worden opgeslagen. Door op ‘Cookies weergeven’ te klikken, kunt u een of meer cookies verwijderen.

Safari

Open uw browser. In Safari is het beheer van cookies beperkt tot één scherm. In het tabblad ‘Voorkeuren’ klikt u op ‘Privacy’. U krijgt drie mogelijkheden om cookies te accepteren. U kunt ook cookies verwijderen via ‘Alle websitegegevens verwijderen’.

Opera

Open uw browser. Klik op het menu ‘Extra’ en vervolgens op ‘Voorkeuren’. Via ‘Geavanceerd’ en ‘Cookies’ kunt u de cookie-instellingen wijzigen. U heeft ook de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te verwijderen na het afsluiten van elke internetsessie. U kunt ook zelf bepalen welke cookies er naar uw computer mogen worden gestuurd door te klikken op ‘Goedkeuring vragen voor gebruik van cookies’. Telkens wanneer een Website een cookie wil opslaan, verschijnt er een dialoogvenster.

Wijzigingen

5.1. Grandeco behoudt zich het recht voor om deze Cookieverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid om de toepasselijke Cookieverklaring regelmatig door te lezen en de laatste versie in overweging te nemen. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien op 23 mei 2018.


UPDATE 23 mei 2018

Reglement e-commerce

Het reglement

De klant verklaart kennis te hebben genomen van dit reglement en de toepassing ervan te aanvaarden. Grandeco behoudt zich het recht voor dit reglement te allen tijde te wijzigen.

Klanten - Gebruikers

De klant kan gebruik maken van de e-commerce na het aanvragen en verkrijgen van een paswoord via de Website van Grandeco. Grandeco heeft het recht om zonder verdere motivatie de toegang tot de Grandeco e-commerce te ontzeggen. Grandeco bepaalt welke individuele toepassingselementen zij aan de klant aanbiedt. Gebruikers die de e-commerce gedurende een periode van 6 maanden niet gebruiken, verliezen de toegang. Om opnieuw toegang te krijgen tot de e-commerce moet de klant een nieuw wachtwoord aanvragen.

Artikel 3 - Veiligheid

Na het indienen van een aanvraag ontvangt de klant een wachtwoord. Bij vermeend of daadwerkelijk misbruik, verlies, diefstal of vervalsing verbindt de klant zich ertoe zijn/haar wachtwoord te wijzigen en Grandeco schriftelijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik. Tot Grandeco de e-commerce heeft geblokkeerd of voldoende tijd heeft gehad om dit te doen, is de klant als enige en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor elk onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de Grandeco e-commerce en voor de schadelijke of negatieve gevolgen die hier direct of indirect uit zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1. De klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de overgedragen gegevens en voor schade als gevolg van handelingen, fouten, nalatigheid of fouten van de klant, zijn/haar agenten of werknemers, bij het creëren, coderen en overdragen van gegevens. Bovendien is de klant volledig verantwoordelijk voor eventuele dubbele codering. Grandeco kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Grandeco controleert de registratiegegevens niet en gaat ervan uit dat de gegevens, zoals ze door de klant worden verstrekt, correct zijn. Bovendien kan Grandeco niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de ongeschiktheid of het slecht functioneren van de IT-infrastructuur of software die direct of indirect door de klant wordt gebruikt, noch voor eventuele wijzigingen die de klant aanbrengt in de door Grandeco geleverde software en gegevens. Mocht Grandeco ondanks de voorschriften uit dit artikel aansprakelijk worden gehouden jegens de klant, dan zal deze aansprakelijkheid met betrekking tot de e-commerce beperkt zijn tot € 1000, ongeacht de oorzaak of de omvang van de schade. Grandeco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade geleden door haar klanten ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke disorganisatie van haar diensten door overmacht.


4.2. Grandeco zal zich naar beste vermogen inspannen voor een correcte nakoming na de e-commerce. De aansprakelijkheid van Grandeco voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit de aangeboden diensten kan alleen worden ingeroepen in geval van kwade trouw, bedrog of grove nalatigheid van Grandeco.


4.3. Grandeco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe verliezen of schade die de klant lijdt als gevolg van het niet tijdig verwerken of niet verwerken van de gegevens. Grandeco behoudt zich het recht voor haar diensten te onderbreken in functie van het onderhoud of de verbetering van haar IT-instrumenten, zonder enige schadeloosstelling of verplichting tot voorafgaande kennisgeving. Grandeco kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of (in)directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Website, de aangeboden diensten of dit reglement.

Artikel 5 - Bewijskracht

De partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen dezelfde bewijskracht heeft als een schriftelijk document en dat die geldt als bewijs tussen partijen.

Artikel 6 - Auteursrechten

De teksten, tekeningen, foto's, video's, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere onderdelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Grandeco of aan derden.

Artikel 7 - Inhoud

De visuele inhoud van deze site, zoals beelden, tekeningen, kleuren, URL's, ... is louter indicatief. Afwijkingen van de werkelijke afbeeldingen, tekeningen, kleuren, URL's, ... kunnen niet leiden tot schadeclaims, winstderving of andere mogelijke aansprakelijkheden ten opzichte van Grandeco.

Artikel 8 - Reproductie van informatie

Het is niet toegestaan om de aangeboden informatie op of via deze Website (anders dan de noodzakelijke informatie om de Website te bekijken) op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen aan derden of daarop rechten te verlenen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grandeco.

Artikel 9 - Klachten en geschillen

De klant dient elke klacht binnen de acht dagen per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Grandeco. De rechtbank van koophandel van Kortrijk is de bevoegde rechtbank.